NanoCu 1000B

NanoCu 1000B jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek metalicznej miedzi w środowisku mieszaniny wody i etanolu. Rozdrobnienie cząstek miedzi wynosi poniżej 35 nanometrów (rzędu 25 – 30 nm).

20-30 Cu

Dzięki tak dużemu rozdrobnieniu osiągnięto znaczne rozwinięcie powierzchni aktywnej miedzi, gdyż w jednostce objętości przy tych samych stężeniach – powierzchnia sumaryczna cząstek miedzi jest bardzo duża. NanoCu 1000B jest wyrobem o najwyższych parametrach technicznych i o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta techniczna NanoCu 1000B