NanoCu 1000T

NanoCu 1000T jest kompozycją koloidalnego roztworu cząstek metalicznej miedzi w środowisku wodnym. Rozdrobnienie cząstek miedzi wynosi poniżej 5 nanometrów (rzędu 1 – 3 nm).

10 cu

Dzięki tak niezwykle dużym rozdrobnieniu osiągnięto maksymalne z możliwych rozwinięcie powierzchni aktywnej miedzi, gdyż w jednostce objętości przy tych samych stężeniach – powierzchnia sumaryczna cząstek miedzi jest największa z możliwych. NanoCu 1000T jest wyrobem o najwyższych parametrach technicznych i o najwyższej czystości kontrolowanej w całym cyklu procesu produkcyjnego.

Karta technicza NanoCu 1000T